Matthias Neubauer #4

Height: 184 cm

Birthday: 28.7.1991

Playing since: 2005

Position: Cutter

Previous/Other teams: spin, upsadaisy

Favorite audio device: Moka Pot

Matthias Neubauer